Byggledning

Ett byggprojekt måste styras noga för att undvika de många fallgropar som kantar vägen i en byggprocess. Trots goda ambitioner är det lätt att begå misstag, och trots att alla inblandade parter, var och en, har god kunskap, har man stor nytta av någon som håller ihop hela processen och skapar den samsyn och samrodning som till slut leder fram till ett lyckat resultat. Man behöver en byggledning.

Jag står gärna till tjänst med min erfarenhet och mitt kunnande för att skapa den ordning som är så viktig i såväl planerings- som genomförandeskedet.

 

 

Tillsammans och i gott samarbete med arkitekter, konsulter och projektörer kan jag också erbjuda en komplett projektgrupp som kan medverka i förverkligandet av dina byggplaner, alltifrån idéskissen till ett väl genomfört bygge.

Välkommen att ta kontakt med mej för att samtala om på vilket sätt min hjälp kan bli värdefull för dej som byggherre.