BAS-P/BAS-U, Byggarbetsmiljösamordning

Vid de flesta byggåtgärder behöver man hantera frågan om  byggarbetsmiljön. Om inget annat är överenskommet, vilar ansvaret för detta tungt på byggherren.

För att undvika risker för olyckor ska riskmomenten i bygget definieras och en arbetsmiljöplan upprättas. I många fall behöver en anmälan till Arbetsmiljöverket utföras.

Vill du ha hjälp med det som hör ihop med byggarbetsmiljösamrodningen i ditt byggprojekt, är du välkommen att ta kontakt med mig för vidare samtal.