Hem

Tack för att du besöker ERIKSSONS BYGGKONSULTs hemsida. Välkommen!

Jag som driver företaget heter Lennart Eriksson och här följer en kort presentation:

Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat inom byggsektorn. I cirka 20 år drev jag egen byggfirma och sedan slutet av 90-talet har jag arbetat med byggadministration i olika former och sammanhang.  Arbetsuppgifterna under senare år har främst bestått av uppdrag inom byggledning, projektledning samt som certifierad kontrollansvarig (KA).  Jag har deltagit i egenskap av bygg- och projektledare i ett stort antal byggprojekt av varierande storlek och karaktär, och haft ansvar som KA i flera av dessa. Har också haft uppdrag som KA i ett drygt hundratal småhusbyggen, dels gällande monteringshus från olika husleveratnörer men också i lösvirkesbyggen. Geografiskt har uppdragen funnits främst inom Mälardalsregionen. Jag åtar mej även uppdrag som byggarbetsmiljösamordnare.

Att få arbeta med byggnation är alltid spännande och ansvarsfullt. Vare sig man bygger en friggebod eller ett höghus, handlar det om ett skapande av något som långsiktigt ska upplevas positivt av dess användare. Just långsiktighet är ett honörsord som jag hållit högt inom de sammanhang jag varit verksam, och då gäller det både i relation till de byggnadsverk jag varit inblandad i och i relation till de människor jag mött. Låt mej ta del av dina byggplaner så kan vi bedöma på vilket sätt jag kan bidra med kunnande och erfarenhet. Ta gärna kontakt så pratar vi vidare.